Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bavnehøj Skole

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Forældreråd

Mod til fællesskab og læring – hånd i hånd

Forældrerådets primære opgave: At være tovholder på arrangementer der kan styrke det sociale fællesskab, både blandt børnene og forældrene, og dermed også øge læringen i klassen.

Trivsels arrangementer: Oftest aftales der 2-4 arrangementer om året, alt efter hvad der er stemning for i klassen. Forældrerådet står for inddelingen af de 2-4 grupper. Disse arrangementer kan fx være: En tur på en legeplads, en bankoaften, julehygge, en brætspilsaften, fælles madlavning, forældrefest osv.

Legegrupper: Forældrerådet og klasseteamet sammensætter legegrupper i klassen, som består af 4-5 børn. Gode legegrupper skaber sammenhold og trivsel i klassen, og derfor er det vigtigt at forældrene prioriterer det.

Fælles spilleregler: Forældrerådet kan også tage initiativ til klassens sociale regler fx gavebeløb til fødselsdage, at man inviterer alle drengene eller pigerne til fødselsdag.

Andet: Forældrerådet bidrager med kagebagning (inddrager forældrenes hjælp) til de forskellige arrangementer på skolen fx lærernes dag, skolefest o. lign.

Klassekasse: Forældrerådet opretter og administrerer klassekassen. Der indbetales et mindre beløb årligt. Klassekassen understøtter arrangementer og små indkøb til klassen – bolde, spil.

Vedtaget i skolebestyrelsen 27.4.17.