Bavnehøj Skole - Velkommen til glæde, mod, respekt og fællesskab i hverdagen

Hjælp til kontaktbogen i Forældreintra

 • ikon
  Lotte Hjorth Kokholm den 02-09-2014
  I pressen: Forældretilfredshed scorer lavt på  Bavnehøj Skole
   
  Der er den 2. september en artikel i Aarhus Stiftstidende, hvoraf det fremgår, at forældretilfredsheden på Bavnehøj Skole ligger lavt, når skolen sammenlignes med alle kommunens skoler. Undersøgelsen er en del af skolens Kvalitetsrapport 2013, og undersøgelsen blev foretaget i efteråret 2013.
  ”Når man går igennem en fusion og samtidig skal indføre en skolereform, håndtere tilbygninger og nybygninger, ja så har en skoles medarbejdere og ledelse travlt. Meget travlt. Det er gået ud over kommunikationen mellem forældre og skole. Undersøgelsen er lavet i efteråret 2013, hvor der var allermest travlt. Og derfor tror jeg, at det allerede ser bedre ud nu. Men der er også rum for forbedring. I skolebestyrelsen vil vi i den kommende tid drøfte, hvordan skolens kommunikation skal tilrettelægges fremover,” siger Karen Balling Radmer, formand for Bavnehøj Skoles bestyrelse.
  Tilfredshedsundersøgelsen viser blandt andet, at 66 % af forældrene på Bavnehøj Skole er tilfredse med samarbejdet med skolen. I Aarhus Kommune som helhed er det 78 procent. 66,6 procent af forældrene er tilfredse med kontakten til personalet (75,7 procent i kommunen som helhed). Kun 46 procent af forældrene har en klar opfattelse af skolens forventninger til dem. Det gælder 55,1 procent i kommunen.
  57,8 procent af forældrene er generelt tilfredse med skolen og 56,5 procent med SFO. I Aarhus Kommune som helhed er det 79,7 procent og 81,6 procent.  
  ”Det tyder på, at Bavnehøj Skole skal blive bedre til at kommunikere både på mobil, på hjemmeside, på elevintra og på forældreintra og ikke mindst i dialogen med forældre. Men som sagt, dette øjebliksbillede af kommunikationen blev taget i efteråret 2013. Meget er blevet bedre, og nu kigger vi på at gøre det endnu bedre,” siger Karen Balling Radmer.
   
 • ikon
  Gitte Jensen den 26-08-2014
  Borgermøde om fremtidens
  lærings- og medborgercenter i Kolt-Hasselager
  i Gymnastiksalen på Lille Bavnehøj – Kolt Østervej 45
   
  Mandag, d. 29. september 2014, kl. 17.00-20.00

  Læs mere i vedhæftet indbydelse
Ingen aktuelle nyheder